Sacom Resort Golf Package
Gói Golf Đà Lạt

Golf trọn gói : Sacom Resort | 4 sao

Ở: Sacom Resort (4 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Sacom Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Valid to 31 Tháng mười hai 2018

Sacom Tuyen Lam Resort - Golf trọn gói
Sacom Tuyen Lam Resort – Golf trọn gói

Gói cho 01 đêm:

Stay 01 night at clubhouse + play 01 round golf 18 lỗ

1 golfer & 1 non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : vnd 2,700,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view) : vnd 4,500,000

Benefits

+ 01 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from lien khuong airport or dalat center to sacom golf club by shuttles bus (applied to the group with 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 02 đêm:

Stay 02 night at clubhouse + play 02 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 5,590,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 8,650,000

Benefits

+ 02 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 03 đêm:

Stay 03 night at clubhouse + play 03 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 7,950,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 12,650,000

Benefits

+ 03 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 07 đêm:

Stay 07 night at clubhouse + play 07 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 16,500,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 26,000,000

Benefits

+ 07 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Surchage for room and golf

phụ phí cuối tuần: 400.000/ 1 đồng chơi golf

phòng nâng cấp, from Mountian view to Golf view: 400.000VNĐ/room/night

Buggy: 850.000VND/cart (2 pax)

Upgrade Unlimited Golf at the same day (green & caddy fee): Weekday: 700.000VND/pax; Weekend/Hollidays: 1.000.000VND/pax

* Transportation 1-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 250.000VND

-16 seat car : 500.000VND

– 29 seat car: 750.000VND

Transportation 2-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 400.000 VND

– 16 seat car: 800.000VND

– 29 seat ca: 1.200.000VND

Transportation 1-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 600.000VND

-16 seat car : 900.000VND

– 29 seat car: 1.050.000VND

* Transportation 2-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club)

– 4 or 7 seat car: 800.000 VND

– 16 seat car: 1.500.000VND

– 29 seat car: 1.400.000VND