Sacom Resort Golf Package
Golf Đà Lạt trọn gói

Golf Package : Sacom Resort | 4 sao

ở: Sacom Resort (4 ngôi sao liên chuẩn)

Đang chơi: Câu lạc bộ Golf Sacom (18 lỗ liên chuẩn)

Có hiệu lực đến 31 tháng mười hai 2018

Sacom Tuyen Lam Resort - Golf Package
Sacom Tuyen Lam Resort – Golf Package

gói cho 01 đêm:

ở lại 01 đêm tại câu lạc bộ + chơi 01 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : vnd 2,700,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi) : vnd 4,500,000

Lợi ích

+ 01 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ sân bay Liên Khương hoặc trung tâm dalat để Sacom câu lạc bộ golf bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho các nhóm với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 02 đêm:

ở lại 02 đêm tại câu lạc bộ + chơi 02 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 5,590,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 8,650,000

Lợi ích

+ 02 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 03 đêm:

ở lại 03 đêm tại câu lạc bộ + chơi 03 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 7,950,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 12,650,000

Lợi ích

+ 03 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 07 đêm:

ở lại 07 đêm tại câu lạc bộ + chơi 07 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 16,500,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 26,000,000

Lợi ích

+ 07 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

Surchage cho phòng và sân golf

phụ phí cuối tuần: 400.000/ 1 đồng chơi golf

phòng nâng cấp, từ quan điểm Mountian để Golf view: 400.000VNĐ/room/night

Buggy: 850.000Đồng / giỏ (2 pax)

Nâng cấp Unlimited Golf tại cùng một ngày (màu xanh lá & phí caddie): ngày trong tuần: 700.000Đ / pax; Weekend / hollidays: 1.000.000Đ / pax

* Giao thông vận tải 1 chiều từ Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 250.000đồng

-16 ghế xe hơi : 500.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 750.000đồng

Giao thông vận tải 2 chiều từ Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 400.000 đồng

– 16 ghế xe hơi: 800.000đồng

– 29 ghế đó: 1.200.000đồng

Giao thông vận tải 1 chiều từ sân bay Liên Khương đến Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 600.000đồng

-16 ghế xe hơi : 900.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 1.050.000đồng

* Giao thông vận tải 2 chiều từ sân bay Liên Khương đến Sacom Golf Club)

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 800.000 đồng

– 16 ghế xe hơi: 1.500.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 1.400.000đồng