Du Parc Hotel Golf Package
Gói Golf Đà Lạt

Golf trọn gói : Dalat Hotel Du Parc | 4 sao

Ở: Dalat Hotel Du Parc (3.5 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Dalat Palace Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Áp dụng từ 4 Tháng một 21 Tháng mười hai 2018

Du Parc Hotel Dalat - Golf Package
Dalat Hotel Du Parc – Golf trọn gói

Gói cho 01 đêm:

VND 2.650.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 2.950.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 4.250.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Một vòng 18 lỗ của Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 02 đêm:

VND 5.150.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 5.650.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 8.250.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 03 đêm:

VND 7.550.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 8.350.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 12.350.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 04 đêm:

VND 9.650.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 10.550.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 15.750.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Bốn đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Bốn vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Surchage cho phòng

Trên ngày lễ công cộng : Đồng 660.000/room / đêm

Ngày lễ: 15 - 24 Tháng Hai, 25 Tháng Tư, 27 Tháng tư - 2 Có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên Superior: VND 330.000 /phòng / đêm

Nâng cấp Phòng: Đồng 660.000/room/night

Nâng cấp để Suite: Đồng 1.100.000/room/night

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf