Du Parc Hotel Golf Package
Golf Đà Lạt trọn gói

Golf Package : Du Parc Hotel Đà Lạt | 4 sao

ở: Du Parc Hotel Đà Lạt (3.5 ngôi sao liên chuẩn)

Đang chơi: Câu lạc bộ Golf Dalat Palace (18 lỗ liên chuẩn)

Có hiệu lực từ 4 tháng giêng đến 21 tháng mười hai 2018

Du Parc Hotel Dalat - Golf Package
Du Parc Hotel Đà Lạt – Golf Package

gói cho 01 đêm:

đồng 2.650.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 2.950.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 4.250.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ một vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 02 đêm:

đồng 5.150.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 5.650.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 8.250.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 03 đêm:

đồng 7.550.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 8.350.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 12.350.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 04 đêm:

đồng 9.650.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 10.550.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 15.750.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Bốn đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Bốn vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

Surchage cho phòng

Vào ngày lễ công cộng : 660.000 đồng / phòng / đêm

Ngay Lê: 15 - 24 Tháng Hai, 25 tháng tư, 27 Tháng tư - 2 có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên Superior: đồng 330.000 /phòng / đêm

nâng cấp Phòng: 660.000 đồng / phòng / đêm

Nâng cấp lên Suite: 1.100.000đ / phòng / đêm

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf