Sacom Resort Golf Package
Golf Đà Lạt trọn gói

Golf Package : Sacom Resort | 4 sao

ở: Sacom Resort (4 ngôi sao liên chuẩn)

Đang chơi: Câu lạc bộ Golf Sacom (18 lỗ liên chuẩn)

Có hiệu lực đến 31 tháng mười hai 2018

Sacom Tuyen Lam Resort - Golf Package
Sacom Tuyen Lam Resort – Golf Package

gói cho 01 đêm:

ở lại 01 đêm tại câu lạc bộ + chơi 01 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : vnd 2,700,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi) : vnd 4,500,000

Lợi ích

+ 01 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ sân bay Liên Khương hoặc trung tâm dalat để Sacom câu lạc bộ golf bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho các nhóm với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 02 đêm:

ở lại 02 đêm tại câu lạc bộ + chơi 02 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 5,590,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 8,650,000

Lợi ích

+ 02 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 03 đêm:

ở lại 03 đêm tại câu lạc bộ + chơi 03 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 7,950,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 12,650,000

Lợi ích

+ 03 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

gói cho 07 đêm:

ở lại 07 đêm tại câu lạc bộ + chơi 07 vòng golf 18 lỗ

1 chơi golf & 1 Không chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 16,500,000

2 chơi golf (đôi / double room cổ phiếu, nhìn ra núi ) : đồng 26,000,000

Lợi ích

+ 07 vòng golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (màu xanh lá & hộp trà)

+ 50 bóng / golfer ở phạm vi lái xe.

+ Hai- vận chuyển đường từ Sân bay Khương Liên hoặc Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club bởi tàu con thoi xe buýt (áp dụng cho Tập đoàn với 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

Surchage cho phòng và sân golf

phụ phí cuối tuần: 400.000/ 1 đồng chơi golf

phòng nâng cấp, từ quan điểm Mountian để Golf view: 400.000VNĐ/room/night

Buggy: 850.000Đồng / giỏ (2 pax)

Nâng cấp Unlimited Golf tại cùng một ngày (màu xanh lá & phí caddie): ngày trong tuần: 700.000Đ / pax; Weekend / hollidays: 1.000.000Đ / pax

* Giao thông vận tải 1 chiều từ Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 250.000đồng

-16 ghế xe hơi : 500.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 750.000đồng

Giao thông vận tải 2 chiều từ Trung tâm Đà Lạt để Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 400.000 đồng

– 16 ghế xe hơi: 800.000đồng

– 29 ghế đó: 1.200.000đồng

Giao thông vận tải 1 chiều từ sân bay Liên Khương đến Sacom Golf Club

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 600.000đồng

-16 ghế xe hơi : 900.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 1.050.000đồng

* Giao thông vận tải 2 chiều từ sân bay Liên Khương đến Sacom Golf Club)

– 4 hoặc là 7 ghế xe hơi: 800.000 đồng

– 16 ghế xe hơi: 1.500.000đồng

– 29 ghế xe hơi: 1.400.000đồng

Du Parc Hotel Golf Package
Golf Đà Lạt trọn gói

Golf Package : Du Parc Hotel Đà Lạt | 4 sao

ở: Du Parc Hotel Đà Lạt (3.5 ngôi sao liên chuẩn)

Đang chơi: Câu lạc bộ Golf Dalat Palace (18 lỗ liên chuẩn)

Có hiệu lực từ 4 tháng giêng đến 21 tháng mười hai 2018

Du Parc Hotel Dalat - Golf Package
Du Parc Hotel Đà Lạt – Golf Package

gói cho 01 đêm:

đồng 2.650.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 2.950.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 4.250.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ một vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 02 đêm:

đồng 5.150.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 5.650.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 8.250.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 03 đêm:

đồng 7.550.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 8.350.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 12.350.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 04 đêm:

đồng 9.650.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 10.550.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 15.750.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Bốn đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Bốn vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

Surchage cho phòng

Vào ngày lễ công cộng : 660.000 đồng / phòng / đêm

Ngay Lê: 15 - 24 Tháng Hai, 25 tháng tư, 27 Tháng tư - 2 có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên Superior: đồng 330.000 /phòng / đêm

nâng cấp Phòng: 660.000 đồng / phòng / đêm

Nâng cấp lên Suite: 1.100.000đ / phòng / đêm

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf

Dalat Palace Hotel Golf Package
Golf Đà Lạt trọn gói

Gói Golf : Dalat Palace Hotel Luxury | 5 sao

ở: Dalat Palace Hotel Luxury (5 ngôi sao liên chuẩn)

Đang chơi: Câu lạc bộ Golf Dalat Palace (18 lỗ liên chuẩn)

Có hiệu lực từ 4 tháng giêng đến 21 tháng mười hai 2018

Dalat Palace Luxury Hotel - Golf Package
Dalat Palace Hotel Luxury – Golf Package

gói cho 01 đêm:

đồng 5.600.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 6.100.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 7.400.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng Superior bao gồm ăn sáng

+ một vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá trị Spa tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 02 đêm:

đồng 10.500.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 11.800.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 13.900.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng Superior bao gồm ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá trị Spa tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

gói cho 03 đêm:

đồng 15.600.000 mạng lưới, cho một Golfer (độc chiếm)

đồng 17.700.000 mạng lưới, cho một Golfer + một phi Golfer

đồng 20.900.000 mạng lưới, cho hai người chơi golf (đôi phần)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng Superior bao gồm ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Quay trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá trị Spa tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm giá trên F & B

Surchage cho phòng

Vào ngày lễ công cộng : đồng 900.000 / đêm

Ngay Lê: 15 - 24 Tháng Hai, 25 tháng tư, 27 Tháng tư - 2 có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên Luxury: đồng 700.000 /phòng / đêm

Nâng cấp lên sang trọng với ban công: 1.300.000 VND / phòng / đêm

Nâng cấp lên Suite: 3.300.000 VND / phòng / đêm

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf