Sacom Resort Golf Package
Gói Golf Đà Lạt

Golf trọn gói : Sacom Resort | 4 sao

Ở: Sacom Resort (4 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Sacom Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Valid to 31 Tháng mười hai 2018

Sacom Tuyen Lam Resort - Golf trọn gói
Sacom Tuyen Lam Resort – Golf trọn gói

Gói cho 01 đêm:

Stay 01 night at clubhouse + play 01 round golf 18 lỗ

1 golfer & 1 non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : vnd 2,700,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view) : vnd 4,500,000

Benefits

+ 01 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from lien khuong airport or dalat center to sacom golf club by shuttles bus (applied to the group with 04 người)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 02 đêm:

Stay 02 night at clubhouse + play 02 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 5,590,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 8,650,000

Benefits

+ 02 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 03 đêm:

Stay 03 night at clubhouse + play 03 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 7,950,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 12,650,000

Benefits

+ 03 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Gói cho 07 đêm:

Stay 07 night at clubhouse + play 07 rounds golf 18 lỗ

1 golfer & 1 Non-golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 16,500,000

2 golfer (đôi / double room cổ phiếu, mountain view ) : VND 26,000,000

Benefits

+ 07 round golf 18 lỗ / 01 vận động viên golf (green & hộp trà)

+ 50 ball/golfer at driving range.

+ Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

+ Bữa ăn sáng.

Surchage for room and golf

phụ phí cuối tuần: 400.000/ 1 đồng chơi golf

phòng nâng cấp, from Mountian view to Golf view: 400.000VNĐ/room/night

Buggy: 850.000VND/cart (2 pax)

Upgrade Unlimited Golf at the same day (green & caddy fee): Weekday: 700.000VND/pax; Weekend/Hollidays: 1.000.000VND/pax

* Transportation 1-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 250.000VND

-16 seat car : 500.000VND

– 29 seat car: 750.000VND

Transportation 2-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 400.000 VND

– 16 seat car: 800.000VND

– 29 seat ca: 1.200.000VND

Transportation 1-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 600.000VND

-16 seat car : 900.000VND

– 29 seat car: 1.050.000VND

* Transportation 2-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club)

– 4 or 7 seat car: 800.000 VND

– 16 seat car: 1.500.000VND

– 29 seat car: 1.400.000VND

Du Parc Hotel Golf Package
Gói Golf Đà Lạt

Golf trọn gói : Dalat Hotel Du Parc | 4 sao

Ở: Dalat Hotel Du Parc (3.5 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Dalat Palace Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Áp dụng từ 4 Tháng một 21 Tháng mười hai 2018

Du Parc Hotel Dalat - Golf Package
Dalat Hotel Du Parc – Golf trọn gói

Gói cho 01 đêm:

VND 2.650.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 2.950.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 4.250.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Một vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 02 đêm:

VND 5.150.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 5.650.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 8.250.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 03 đêm:

VND 7.550.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 8.350.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 12.350.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 04 đêm:

VND 9.650.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 10.550.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 15.750.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Bốn đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

+ Bốn vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm giá Spa

+ 10% giảm F & B

Surchage cho phòng

Trên ngày lễ công cộng : Đồng 660.000/room / đêm

Ngày lễ: 15 - 24 Tháng Hai, 25 Tháng Tư, 27 Tháng tư - 2 Có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên Superior: VND 330.000 /phòng / đêm

Nâng cấp Phòng: Đồng 660.000/room/night

Nâng cấp để Suite: Đồng 1.100.000/room/night

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf

Dalat Palace Hotel Golf Package
Gói Golf Đà Lạt

Gói golf : Dalat Palace Luxury Hotel | 5 sao

Ở: Dalat Palace Luxury Hotel (5 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Dalat Palace Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Áp dụng từ 4 Tháng một 21 Tháng mười hai 2018

Dalat Palace Luxury Hotel - Golf Package
Dalat Palace Luxury Hotel – Golf trọn gói

Gói cho 01 đêm:

VND 5.600.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 6.100.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 7.400.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Một đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

+ Một vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm Spa điều trị tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 02 đêm:

VND 10.500.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 11.800.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 13.900.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Hai đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

+ hai vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm Spa điều trị tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm F & B

Gói cho 03 đêm:

VND 15.600.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 17.700.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 20.900.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

+ Ba đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

+ ba vòng 18 lỗ Golf với Caddy

+ Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

+ 15% giảm Spa điều trị tại L'Aquitaine Spa

+ 10% giảm F & B

Surchage cho phòng

Trên ngày lễ công cộng : VND 900.000 / đêm

Ngày lễ: 15 - 24 Tháng Hai, 25 Tháng Tư, 27 Tháng tư - 2 Có thể, 30 Tháng Tám - 2 khoảng rào kín, 23 - 25 Tháng mười hai, 29 Tháng mười hai 2018 - 2 Jan 2019.

Nâng cấp lên sang trọng: VND 700.000 /phòng / đêm

Nâng cấp lên sang trọng với ban công: Đồng 1.300.000/room/night

Nâng cấp để Suite: Đồng 3.300.000/room/night

Surchage cho golf

golf không giới hạn với caddy vào cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Bổ sung 18 lỗ với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf