Gói Golf Đà Lạt

Sacom Golf Package

Golf trọn gói : Sacom Resort | 4 sao

 

Ở: Sacom Resort (4 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Sacom Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Valid to 31 Tháng mười hai 2014

Sacom Tuyen Lam Resort - Golf trọn gói

Sacom Tuyen Lam Resort – Golf trọn gói

 

Gói cho 01 đêm:

Stay 01 night at clubhouse + play 01 round golf 18 lỗ

1 golfer (single room, mountain view ) : vnd 2,400,000

1 golfer & 1 non-golfer (twin room, mountain view ) : vnd 2,800,000

2 golfer (twin room, mountain view) : vnd 4,300,000

Benefits

– 02 round golf 18holes/01 golfer (green & caddy fee)

– foc 50 ball/golfer at driving range.

– two- way transportation from lien khuong airport or dalat center to sacom golf club by shuttles bus (applied to the group with 04 person)

– foc breakfast, sauna.

– discount 10% f&b

 

Gói cho 02 đêm:

Stay 02 night at clubhouse + play 02 rounds golf 18 lỗ

1 golfer (single room, Mountain view) : VND 4,600,000

1 golfer & 1 Non-golfer (Twin room, Mountain view) : VND 5,400,000

2 golfer (Twin room, Mountain view) : VND 8,200,000

Benefits

– 02 round golf 18holes/01 golfer (green & caddy fee)

– FOC 50 ball/golfer at driving range.

– Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

– FOC breakfast, Sauna.

– Discount 10% F&B

 

Gói cho 03 đêm:

Stay 03 night at clubhouse + play 03 rounds golf 18 lỗ

1 golfer (single room, Mountain view) : VND 6,800,000

1 golfer & 1 Non-golfer (Twin room, Mountain view) : VND 8,000,000

2 golfer (Twin room, Mountain view) : VND 12,100,000

Benefits

– 03 round golf 18holes/01 golfer (green & caddy fee)

– FOC 50 ball/golfer at driving range.

– Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

– FOC breakfast, Sauna.

– Discount 10% F&B

 

Gói cho 07 đêm:

Stay 07 night at clubhouse + play 07 rounds golf 18 lỗ

1 golfer (single room, Mountain view) : VND 15,600,000

1 golfer & 1 Non-golfer (Twin room, Mountain view) : VND 18,400,000

2 golfer (Twin room, Mountain view) : VND 27,700,000

Benefits

– 07 round golf 18holes/01 golfer (green & caddy fee)

– FOC 50 ball/golfer at driving range.

– Two- way transportation from Lien Khuong Airport or Dalat Center to Sacom Golf Club by shuttles bus (applied to the Group with 04 person)

– FOC breakfast, Sauna.

– Discount 10% F&B

 

Surchage for room and golf

The Prices have be included 10% VAT & 5% service fee

Surcharge Tet/Holliday: 500.000VND/room/night

Surcharge Extra Pax: 150.000VND/pax /night

Upgrade single room, from Mountian view to Golf view: 200.000VND/room/night

Upgrade twin room, from Mountian view to Golf view: 400.000VNĐ/room/night

Buggy: 850.000VND/cart (2 pax)

Upgrade Unlimited Golf at the same day (green & caddy fee): Weekday: 700.000VND/pax; Weekend/Hollidays: 1.000.000VND/pax

 

* Transportation 1-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 250.000VND

-16 seat car : 500.000VND

– 29 seat car: 750.000VND

Transportation 2-way from Dalat Center to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 400.000 VND

– 16 seat car: 800.000VND

– 29 seat ca: 1.200.000VND

Transportation 1-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club

– 4 or 7 seat car: 600.000VND

-16 seat car : 900.000VND

– 29 seat car: 1.050.000VND

* Transportation 2-way from Lien Khuong Airport to Sacom Golf Club)

– 4 or 7 seat car: 800.000 VND

– 16 seat car: 1.500.000VND

– 29 seat car: 1.400.000VND

 

Dalat Du Parc Golf Package

Golf trọn gói : Dalat Hotel Du Parc | 4 sao

 

Ở: Dalat Hotel Du Parc (3.5 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Dalat Palace Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Áp dụng từ 4 Tháng một 21 Tháng mười hai 2014

Du Parc Hotel Dalat - Golf Package

Dalat Hotel Du Parc – Golf trọn gói

 

Gói cho 01 đêm:

VND 2.500.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 2.800.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 4.000.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Một đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

– Một vòng 18 lỗ Golf với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– 15% giảm massage

– 10% giảm F & B

 

Gói cho 02 đêm:

VND 4.800.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 5.200.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 7.700.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Hai đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

– Hai ngày Golf không giới hạn với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– 15% giảm massage

– 10% giảm F & B

 

Gói cho 03 đêm:

VND 7.000.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 7.700.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 11.500.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Ba đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

– Ba ngày của Golf không giới hạn với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– Một chứng từ của phòng tắm hơi.

– 15% giảm massage

– 10% giảm F & B

 

Gói cho 04 đêm:

VND 9.100.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 9.900.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 14.800.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Bốn đêm trong một căn phòng tiêu chuẩn với bữa ăn sáng

– Bốn ngày của Golf không giới hạn với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– Một chứng từ của tắm hơi

– Một chứng từ uống 100.000 Đồng tại Le Chọn Bar

– 15% giảm massage

– 10% giảm F & B

 

Surchage cho phòng

Trên ngày lễ công cộng : Đồng 660.000/room / đêm

Nâng cấp lên Superior: VND 330.000 /phòng / đêm

Nâng cấp Phòng: Đồng 660.000/room/night

Nâng cấp để Suite: Đồng 1.100.000/room/night

 

Surchage cho golf

Golf không giới hạn bao gồm phí caddie trong cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Thêm 18 lỗ bao gồm phí caddie vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

Golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf

 

Dalat Palace Golf Package

Gói golf : Dalat Palace Luxury Hotel | 5 sao

 

Ở: Dalat Palace Luxury Hotel (5 sao liên tiêu chuẩn)

Chơi: Dalat Palace Golf Club (18 lỗ liên tiêu chuẩn)

Áp dụng từ 4 Tháng một 21 Tháng mười hai 2014

Dalat Palace Luxury Hotel - Golf Package

Dalat Palace Luxury Hotel – Golf trọn gói

 

Gói cho 01 đêm:

VND 5.100.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 5.600.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 6.600.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Một đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

– Một vòng 18 lỗ Golf với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– 20% giảm Spa điều trị tại L'Aquitaine Spa

– 10% giảm F & B

 

Gói cho 02 đêm:

VND 9.300.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 10.100.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 12.500.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Hai đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

– Hai ngày Golf không giới hạn với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– Một chứng từ Aquitaine ở Phòng tắm hơi

– 20% giảm giá dịch vụ Spa tại L'Aquitaine Spa

– 10% giảm F & B

 

Gói cho 03 đêm:

VND 13.600.000 net, cho một Golfer (phòng đơn)

VND 15.000.000 net, cho một Golfer + Không một Golfer

VND 18.600.000 net, cho hai người chơi golf (cổ phiếu sinh đôi)

Bao gồm:

– Ba đêm trong một căn phòng Superior với bữa ăn sáng

– Ba ngày của Golf không giới hạn với Caddie

– Trở lại sân bay và Golf chuyển bằng xe buýt đưa đón

– Một chứng từ massage chân tại L'Aquitaine Spa

– 20% giảm giá dịch vụ Spa.

– 10% giảm F & B

 

Surchage cho phòng

Trên ngày lễ công cộng : VND 900.000 / đêm

Nâng cấp lên sang trọng: VND 700.000 /phòng / đêm

Nâng cấp lên sang trọng với ban công:

Đồng 1.300.000/room/night

Nâng cấp để Suite: Đồng 3.300.000/room/night

 

Surchage cho golf

Golf không giới hạn bao gồm phí caddie trong cùng một ngày

thêm đồng 800.000 mỗi vận động viên golf

Thêm 18 lỗ bao gồm phí caddie vào ngày hôm sau

thêm đồng 1.500.000 mỗi vòng

Golf không giới hạn với caddy vào ngày hôm sau

thêm đồng 2.300.000 mỗi vận động viên golf

 

QUẢN LÝ CỦA ĐÀ LẠT TRIP TNHH